Sjekker utslipp fra skip med droner

Droner fra Norse Asset Solutions gjør det mulig for Kystvakten å kontrollere svovelutslipp fra skip på sjøen.

Norse Asset Solutions (NAS) lager støttesystemer for kunder, og ved hjelp av droner samler selskapet inn enorme mengder data for kundene. Det kan for eksempel være en inspeksjon av en bro som avdekker slitasje i betong og asfalt, og som ikke kan ses med det blotte øyet.

 -Vi er et serviceselskap som gjør inspeksjoner, vedlikehold, og utvikler både software og hardware tilpasset kundens behov og utfordringer. Jobben gjøres både med droner og roboter, sier Operation Manager Joachim Hovland.

Joachim Hovland viser fram en sensor som plasseres på dronen for å samle inn data. Den kan gi mye innsikt og data som kundene til NAS ikke har hatt tilgang til før. Han har mange eksempler på hvordan dronene brukes. NAS-droner måler radioaktiv stråling fra et nytt atomkraftverk i Finland, og selskapet har hjulpet Nato med minerydding etter Irak-krigen.

Selskapet er startet av seriegründer Jan Vatsvåg, Joachim Hovland og fire andre eiere for tre år siden. Vatsvåg står også bak selskaper som Mariculture og Snowvision, og var tidligere administrerende direktør i selskapet Global Maritime Group.

På tross av at NAS bare er et tre år gammelt selskap, har de allerede fått store kontrakter med store offentlige og private aktører som Kystverket, Politiet og Equinor.

Droner gjør det mulig å kontrollere flere skip for Kystvakten

NAS har i 2019 levert seks dronesystemer til Kystverket.
Dronesystemene har blitt integrert og installert på fem kystvaktfartøy av Nornen klassen fra Kirkenes i nord til Fredrikstad i sør.

Disse dronene utstyres med egenutviklede sensorer for Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, og Direktoratet for strålevern og atomberedskap og opereres av Kystvakten. Sensorene på dronen måler blant annet svovelinnholdet i eksosen som kommer fra skip. NAS selger utstyret og gir opplæring i å bruke det. Opp mot 60 ansatte i Kystvakten er trent til å være dronepiloter og skal håndtere dronene på sjøen.

Ved inngangen til 2020 har et nytt internasjonalt regelverk tredd i kraft. Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO) har redusert grensen for svovelinnhold i drivstoff brukt innen shipping fra 3,5 prosent til 0,5 prosent fra 1. januar 2020. 

For de tre samarbeidspartnerne betyr de nye dronene to ting.

-Kystvakten kan kontrollere flere skip og de kan kontrollere dem på sjøen. Tidligere har det bare vært mulig å kontrollere svovelinnholdet i drivstoffet når skipene ligger til kai. Sensorene letter arbeidet med de forpliktelsene vi har. Det vil være mindre sikkert å bryte regelverket også ute på sjøen, sier sjefingeniør Sven Erik Enge i Sjøfartsdirektoratet.

Han framhever at NAS hadde et godt produkt, og ble vurdert som den beste tilbyderne i konkurranse med andre selskaper om denne avtalen.

-Vi har også har levert og bygget inn egne kamerasystemer og hyper-spektrale sensorer på fem kystvakt skip og droner for måling av olje på vann ved oljesøl, søk og redning, og andre oppgaver i Kystvakten, samt egne radiosystemer for kommunikasjon mellom kystvaktskip, land, kystverkets fly og Hovedredningssentralen, legger Hovland til.

I regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart står det at fornyelse av norsk skipsfart er en viktig motor i et grønt skifte, og for å nå klimaforpliktelsene. Samtidig kan det gi vekstmuligheter for norsk økonomi og bidra til eksport av miljøvennlige løsninger. NAS teknologi har blitt et eksportprodukt.

I løpet av våren skal NAS levere droner og sensorer til amerikanske aktører, som også bla. skal kontrollere utslipp fra skip.

-Det er store muligheter innenfor denne typen teknologi derfor har vi veldig mye å ta tak i og leier inn dronepiloter etter behov. 2020 blir et spennende år for oss.