Unge kvinner tar styringen på privatøkonomien

-Vi ser at yngre kvinner setter seg i førersete og tar initiativ når par skal ta opp boliglån, og at kvinner sparer mer enn menn i forhold til inntekt, sier Maren Stangeland Oftedal.

-Før var det nesten alltid mannen som var «hovedlåntaker» og den som kontaktet banken når par i etableringsfasen skulle ta opp boliglån, mens kvinnene var mer passive «medlåntakere». Ser vi på forskjellen mellom de eldste boliglånskundene og de yngste er forskjellene svært slående, sier Maren Stangeland Oftedal som leder en gruppe i SpareBank 1 SR-Bank for bedre likestilling mellom kjønnene når det gjelder økonomi.  

Blant par som har boliglån i SpareBank 1 SR-Bank og er under 25 år er nå 45 % kvinner hovedlåntakere, mot snittet i banken hvor kvinneandelen bare er 25%  

-Dette er et veldig godt tegn på at kjønn betyr mindre blant de unge for hvem som engasjerer seg i økonomi i parforholdet. Den som blir hovedlåntaker er som regel den som tar initiativ og kontakter banken i første omgang.   

Hvem bør være hovedlåntaker?  

-Du er like ansvarlig uansett om du er hovedlåntaker eller medlåntaker. Men vi ser ofte at de som er hovedlåntaker er de som setter seg i førersetet når par skal ta økonomiske beslutninger. Mange tror at det er den som tjener mest eller har mest egenkapital som er den som bør være hovedlåntaker, men det er ikke noen regel som tilsier at det bør være slik. Uansett om du tjener mest eller minst, er hoved- eller medlåntaker, bør begge være engasjert og oppdatert på egen personlige økonomi.   

Den største forskjellen knyttet til å være hoved- eller medlåntaker er hvem som får gjeld og rentefradrag oppført på sin skattemelding.   

Stangeland Oftedal oppfordrer kvinnene som er i de yngste gruppene til å fortsette å engasjere seg slik de gjør nå.  

-Jeg håper de unge kvinnene holder fast på det gode initiativet, også når de kommer til neste fase i livet og gjerne skal ta steget med å skaffe seg en større bolig. Hold deg oppdatert på markedsforhold, styringsrenta og lånebetingelsene dere får. Tenk at det er du som skal kontakte banken også neste gang dere skal bytte bolig.   

Kvinner er også flinke til å spare, og tar ansvar 

-Vi ser at kvinner sparer mye i forhold til sin inntekt, og det er kjempepositivt. Menn sparer mer i fond og aksjer. Det kvinner bør gjøre er å se om de våger å spare mer i fond og aksjer som gir høyere avkastning enn innskudd på lang sikt.    

Hvordan er pensjonssparingen din for eksempel? Kan jeg spare litt i aksjer og fond nå for å øke pensjonen min i fremtiden?    

-Vi opplever også en stor interesse rundt sparing nå og at kvinner ønsker å redusere sitt forbruk.  

3 av 10 kvinner sier at de skal spare mer og at de vil forbruke mindre i 2020, det viser en forventningsundersøkelse vi har gjennomført. Det er dobbelt så mange kvinner som svarer at de skal spare mer enn menn i undersøkelsen.  

Har vi behov for kvinnedagen i 2020?  

Ja, kvinnedagen er mer aktuell enn på lenge, og siden jeg jobber i bank er jeg spesielt opptatt av at vi må få mindre kunnskapsforskjeller mellom kjønnene på det økonomiske området. Det er gjort undersøkelser ved Universitet i Agder som viser at kvinner ligger etter menn på dette området. Derfor er det veldig gledelig å se at yngre kvinner tar større grep om økonomien.  

Hvis jeg skulle ønske meg noe for dagen i dag er det at alle setter seg ned og reflekterer litt rundt sin privatøkonomi, alene eller sammen med partner.   

8 tips til refleksjon på 8. mars  

1.       Hva synes vi er bra i vår egen økonomien?  

2.       Er vi generelt komfortable med egen privatøkonomi, har vi kontroll? 

3.       Hvordan er pensjonssparing vår, er jeg villig til å bruke mindre nå for å spare mer? 

4.       Hva er vårt neste store prosjekt og hvordan skal vi eventuelt klare å realisere hyttedrømmen eller få til en feriereise? 

5.       Hvor mye gjeld betaltes ned i året som har gått? Er vi fornøyd med størrelsen på gjelden vi har i dag og nedbetalingsplanen vi har for å bli kvitt lånet?  

6.       Har vi eller familien økonomisk trygghet, har vi en buffer?  

7.       Hvordan påvirker vi våre barn til å lære mer om økonomi? Hva kan vi selv om økonomi?

8.       Hvilke forsikringer har vi i dag. Har vi tryggheten vi trenger dersom noe skulle skjedd en av oss?