Oljeprisfall og koronavirus: – På tide å følge nøye med

Oljeprisen har falt overraskende kraftig de siste dagene og spredningen av koronaviruset preger markedene. Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen mener både bedrifter og enkeltpersoner må forberede seg.

Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Før helgen kostet et fat olje fra Nordsjøen om lag 50 dollar. Men da landene i Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC), med Saudi-Arabia i spissen, ikke klarte å få med Russland på kutt i oljeproduksjonen, falt prisen til nærmere 30 dollar.

– Slik jeg ser det er det nå to dimensjoner: Det ene er at dette ikke er tiden for å tenke at uroen i markedene vil gå lett over. Nå er det tid for å følge nøye med og gå gjennom økonomien for å se på inntekter og kostnader. Det andre er at vi må være vårt ansvar bevisst med tanke på koronaviruset og tenke gjennom hva vi selv gjør for ikke å bli smittet eller smitte andre, sier Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.
Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Flere koronasmittede

Prisfallet i helgen kom på toppen av den uroen koronaviruset har skapt. I overkant av 110.000 mennesker i verden er smittet av koronaviruset. I Norge er i underkant av 200 tilfeller bekreftet. Koronatoppen er ennå ikke er nådd i Norge, men på et tidspunkt vil det bli kontroll på spredningen. Frem til det skjer mener Knudsen det er vanskelig å si hvor store ringvirkningene blir.

– Vi hadde forventet at norsk økonomi skulle vokse med rundt to prosent i år, som ville vært en myk landing fra i fjor, med noe lavere vekst. Koronaviruset vil føre til at veksten dempes mer, og at vi får lavere jobbvekst og noe høyere arbeidsledighet.

– Det positive er at offshoreinvesteringene tar lang tid og planlegge og lang tid å gjennomføre, og vil derfor kunne ta av deler av effekten på norsk økonomi. Men den delen som er avhengig av folk i fri flyt, som turisme, reiseliv, varehandel og transport, vil merke dette godt, sier Knudsen.

Påvirker

Da oljeprisen falt kraftig sommeren 2014, fikk næringslivet – særlig olje- og gassbedriftene – merke konsekvensene i de påfølgende årene. Prisfallet førte til permitteringer, oppsigelser og store endringer i enkeltbedrifter. Men i samme periode ble det også viet mye oppmerksomhet til kostnadskutt og det å gjøre bedriftene mer robuste.

– Aktiviteten fortsetter på norsk sokkel, og selv med den oljeprisen vi har nå, er det få av prosjektene som er under bygging eller som skal bygges som man taper penger på. Samtidig er det ingen tvil om at dette vil dempe kontantstrømmen og kunne påvirke verdikjeden, sier Knudsen.

Urolig før rentemøte

Oljeprisfallet og uroen rundt koronaviruset merkes også på børser verden over, og da Oslo børs åpnet mandag, falt hovedindeksen kraftig. Torsdag 19. mars kommer Norges Bank med en ny oppdatering på norsk økonomi, samtidig som de setter styringsrenten. Dette er en av flere virkemidler som kan hjelpe når presset øker, ifølge Knudsen.

– Norsk økonomi har flere støtdempere, som dempet nedgangen både under finanskrisen og oljenedgangen. Det første er kronekursen. Den har svekket seg mye i det siste og gir drahjelp for norsk økonomi generelt. Samtidig er det store forskjeller mellom bransjer, avhengig av hvordan man påvirkes av kronekursen. En del får også utfordringer når kronekursen er svak.

– Videre har Norge flytende renter. Norges Bank følger nøye med og er beredt til med å sette ned styringsrenten og sette inn andre tiltak om det skulle bli nødvendig. Det er nokså høy sannsynlighet for at Norges Bank kutter renten på møtet 19. mars.

– Det tredje er oljefondet, som er en veldig bra konstruksjon fordi pengebruken er løsrevet fra oljeprisen. Det er rom for å øke oljepengebruken ved behov.

– Det siste er en omstillingsdyktig økonomi og bedrifter. Høy tillit mellom partene i norsk økonomi som gjør at man kan finne gode løsninger i krevende tider.