Vi er her – også når det blåser

Pandemien som nå brer om seg rammer hele samfunnet – både folk og bedrifter. SpareBank 1 SR-Bank skal være der for kundene også nå når det virkelig blåser.  

Det kommer stadig nye oppdateringer om flere koronasmittede nordmenn. Situasjon oppleves som uoversiktlig, omfattende og med betydelige konsekvenser for den enkelte som blir rammet og for samfunnet som helhet. Skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner er nå stengt. Oljeprisen har falt overraskende kraftig den siste uken, flyselskap innstiller tusenvis av avganger og store idretts- og kulturarrangementer avlyses. Alle, fra barnehagebarn til konsernsjefer, merker konsekvensene av koronasmitten.

– Jeg skjønner at folk er bekymret, det er jeg også. Heldigvis har vi erfart flere kriser som gjør at vi er bedre forberedt enn vi noen gang har vært i vår 180 år lange historie. Gjennom mange år har myndighetene stilt høye krav til norske banker som gjør at vi er solide og robuste også når svarte svaner som denne plutselig rammer oss, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Arne Austreid.

sr-bank.no: Her finner du våre digitale tjenester og verktøy

Behold roen

– Derfor kan vi også stå med løftet vårt om å være der for kundene når det blåser. Vi skal være her for kunder som opplever tøffe tider nå, og som er bekymret for framtiden og hvor lenge denne situasjonen vil vare. Vårt beste råd til kunden er å beholde roen, ha is i magen, og tenke at historisk har enhver krise hatt en ende. Utfordringene vi for øyeblikket opplever vil passere for de ellers så driftige kundene våre.

Vårt mål er å begrense konsekvensene for bedriftskunder, personkunder og samfunnet for øvrig. Derfor skal vi gjøre alt vi kan for å opprettholde driften, være tilgjengelig for våre kunder og levere det vi normalt sett leverer. 

SpareBank 1 SR-Bank har over 20.000 bedriftskunder og mange av disse opplever stor usikkerhet akkurat nå. Konserndirektør for bedriftsmarkedet Tore Medhus er klar på at banken skal være der for bedriftene som nå opplever redusert aktivitet og endrede markedsforhold. 

– Vi er klare for å hjelpe bedriftskundene våre. Nå kartlegger vi og følger opp de kundene som er mest utsatt i det korte bildet, som først og fremst varehandel og reiseliv. Vi har rigget oss for å stå gjennom situasjonen med kundene våre. Banken er godt forberedt både når det gjelder egen soliditet og likviditet, vi har også kompetanse og erfaring med å hjelpe bedrifter gjennom krevende tider.

Nå vil bankens bedriftsrådgivere være tett på kundene om ikke i fysisk forstand. 

– Tett dialog mellom bank og kunde er viktig nå. Vi stopper arrangementer og begrenser ordinære kundemøter, men er i kontakt på telefon og digitalt.

– Hva kan vi bidra med for kundene våre i denne situasjonen? 

– Vi skal være der for kunder som trenger likviditet og vi har kapital til å hjelpe de av våre kunder som trenger det. Det finnes mange gode løsninger for bedrifter som trenger ekstra likviditet på kort sikt eller midlertidig. For kundene blir det viktig å få inn innbetalinger fra sine kunder raskt, for å slippe ekstra likviditetspress.

– Gir råd og rom

Konserndirektør for personmarkedet, Jan Friestad sier det er viktig at folks daglige banktjenester fungerer som normalt, og at banken har døren åpen for å snakke med kunder som opplever en endret økonomisk situasjon. 

– Vi har oljenedturen som startet i 2014 friskt i minne. Den gang brukte vi mye tid på å snakke med folk, gi avdragsfrihet og bidra til at kundene får tid til å områ seg. Vi kan komme i samme situasjon nå. Kunder kan få trøbbel på grunn av permitteringer og etter hvert arbeidsledighet. Vår oppgave er å gi kundene råd og rom til å tilpasse seg en ny situasjon.

– Tider som nå med store avisoverskrifter oppleves spesielt tøft for kunder med større investeringer i fond og verdipapir. Også i disse tilfellene er det behov for oss som rådgivere. Vi må hjelpe kundene til å avdekke hva som er den riktige løsningen. Kundene må konkludere, men vi kan stille de nødvendige spørsmålene og gi informasjon om de konsekvenser som de ulike handlingene får.