Norges Bank og Finansdepartementet tar grep: – Vil dempe nedgangen

Mens antall koronasmittede stiger, er Norge preget av lavere aktivitet i næringslivet og stor usikkerhet. Nå kommer tiltak for å dempe nedgangen.

Fredag morgen har Norges Bank satt ned styringsrenten til én prosent. Det er et direkte svar på at norsk økonomi er preget av koronaviruset. Norges Bank skriver at en lavere rente ikke kan forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for økonomien, men at det vil kunne dempe tilbakeslaget og risikoen for langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting.

Koordinerte tiltak

Også Finansdepartmentet tar grep. Det motsykliske kapitalbufferkravet til bankene, settes ned fra 2,5 til 1 prosent. Det gjøres for å motvirke at bankene strammer inn på utlån til kunder.

– De koordinerte tiltakene i dag vil bidra til å dempe nedgangen. For det første gir det nokså hurtig økonomisk effekt. For det andre viser at norske myndigheter er beredt til å handle etter hvert som situasjonen utvikler seg. For det tredje viser det at Norge har handlingsrom i den økonomiske politikken, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

– Det er fortsatt stor usikkerhet om hvordan den økonomiske utviklingen blir, men dagens tiltak viser uansett at Norge er rustet og har virkemidler for å dempe nedgangen, fortsetter han.

Les også: SR-Bank er her også når det blåser

Virkningene av koronaviruset

Norges Bank peker på at aktiviteten i norsk økonomi vil reduseres betydelig som følge av virusutbruddet og at mange allerede er negativt påvirket. Det vises til at det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Videre at et markert fall i oljeprisen også bidrar til å svekke de økonomiske utsiktene.

– Virkningene av koronaviruset på økonomien og usikkerhet om den videre utvikling bidrar til at man nå åpner den norske verktøykassen med økonomiske virkemidler for å dempe nedgangen, sier Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Les også: Oljeprisfall og koronavirus: – På tide å følge nøye med

Norges Bank signaliserer ytterligere rentenedgang til 0,75 prosent mot sommeren.

Senere i dag kommer Regjeringen med nærmere detaljer med andre tiltak. Det er allerede pekt på at det vil komme strakstiltak med endringer i permitteringsregelverket og skatteendringer for å tilbakeføre underskudd og utsettelse av formuesskatt.