Tore Medhus

-Regjeringens krisefond skaper trygghet

-Dette er lovende. Regjeringen har lyttet til næringslivet når de nå oppretter krisefond på totalt 100 milliarder kroner, sier Tore Medhus, konserndirektør for bedriftsmarked i SpareBank 1 SR-Bank.

Søndag kveld presenterte finansminister Jan Tore Sanner to nye ordninger:

Den ene ordningen er statlig lånegaranti for banklån, rettet mot små og mellomstore bedrifter, på 50 milliarder kroner. Slik skal bedrifter i krise enklere få likviditet til å holde seg flytende gjennom krevende tider.

Den andre ordningen er rettet mot større bedrifter som i større grad låner penger gjennom obligasjonsmarkedet. Regjeringen vil gjenopprette Statens obligasjonsfond og gi fondet en ramme på inntil 50 milliarder kroner.  

Gjør det som trengs

-Når myndighetene kommer med denne typen krisetiltak ser vi at det er vilje til å gjøre det som trengs. Dette vil skape større trygghet for at det vil kunne finnes gode løsninger for levedyktige bedrifter, sier Medhus.

Regjeringen gir også utsettelse for betaling av arbeidsgiveravgift som kan være en viktig lettelse for mange bedrifter i en krevende situasjon. Fredag 13. mars gikk regjeringen ut med de første tiltakene for å hjelpe ansatte og bedrifter gjennom krisen. Blant annet ble permitteringsreglene endret slik at perioden en arbeidsgiver betaler har blitt redusert fra 15 til 2 dager.

Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Ta kontakt med banken

Nå opplever mange bedrifter å måtte stenge dørene som følge av myndighetenes tiltak, andre får avbestillinger eller manglende leveranser fra underleverandører. Bedrifter som regnes som solide og lønnsomme kan få utfordringer med likviditeten de neste månedene. Medhus viktigste budskap til bedriftskunder som opplever at krevende tider er å være i dialog med banken.

-Ta kontakt med kundesenter bedrift eller din rådgiver. Vi har kompetent bemanning som har gode svar. Vi begrenser ordinære kundemøter, men vi ønsker å være i tett dialog med kundene våre på telefon og digitalt.

Kundesenter bedrift: telefon 915 02002

Kundesenter bedrift har de siste dagene fått flere spørsmål om hva bedriftenes forsikringer dekker, betalingsutsettelser på lån, og spørsmål rundt forhøyet kassakreditt.

– Hva kan vi bidra med for kundene våre i denne situasjonen? 

– Vi skal være der for kunder som trenger likviditet og vi har kapital til å hjelpe de av våre kunder som trenger det. Det finnes mange gode løsninger for bedrifter som trenger ekstra likviditet på kort sikt eller midlertidig.

En fersk  NHO-undersøkelse viser at 8 av 10 bedrifter vurderer å permittere ansatte. NHO-sjef Ole Erik Amlid mener Norge står foran en eksplosiv vekst i ledighet.

Hva bør du som bedriftseier gjøre nå i en krevende situasjon?

Vær i forkant:
Vurder bedriftens situasjon, forventningene til egen bransje framover, tiltak og mulige konsekvenser av tiltakene

Handle:
Dersom bedriften har økonomiske utfordringer – kontakt banken med en gang

Beredskap:
Tenk gjennom egen beredskap dersom flere i bedriften blir rammet av koronaviruset. Hvem har for eksempel tilgang til og kan godkjenne regninger i nettbanken’, hvis økonomiansvarlig blir syk?

Sikre en god kontantstrøm:
Hvilke muligheter har dere for å bedre likviditeten i selskapet?
Pass på kontantstrømmen ved å sørge for å få inn innbetalinger fra kunder raskt.
Vurder avdragsfrihet i en periode for å bedre bedriftens likviditet


Tenk kritisk i en sårbar situasjon:
I disse tider er det mange svindlere som ser sitt snitt til å utnytte situasjonen. Vær kritisk til å klikke på vedlegg fra ukjente avsendere og signere på fiktive fakturaer.