– Bedriftene gjør mye rett i den krevende tiden

Rådgivere i SpareBank 1 SR-Bank har den siste uken vært i kontakt med flere tusen bedriftskunder. Konserndirektør Tore Medhus ser at disse gjør mange viktige grep.

Koronautbruddet og fallet i oljeprisen har sendt norsk næringsliv inn i en krevende situasjon. Samtidig som bedriftene må sikre sine ansatte og forhindre videre smitte, må de også sikre fundamentet for driften videre.

– Vi har hele skalaen fra kunder som ikke er berørt i det hele tatt, til kunder som har fått full stopp i driften. Felles for alle er at de er urolige. Dette er en krise ingen har sett før, men vi ser at bedriftene gjør mye rett. De benytter seg myndighetenes tiltak og tar kontakt med oss for å gjøre nødvendige grep, sier Tore Medhus.

Han er konserndirektør for bedriftsmarked i SpareBank 1 SR-Bank, som har over 20.000 bedriftskunder. I løpet av de siste dagene har rådgivere i banken vært i kontakt med mange av disse, for å diskutere situasjonen og gi råd om hvordan de kan følge opp virksomheten. SpareBank 1 SR-Bank håndterer også en mengde henvendelser fra bedriftene på telefon, chat, epost og via roboten Banki.

– Jeg har vært gjennom flere krevende tider i mine 20 år som leder for bedriftsmarked. Dette er en ny situasjon, men det har sett dystert ut tidligere også. Vi vil komme oss gjennom, men vi må se fremover, fokusere på det vi kan gjøre noe med og stole på myndighetene og de som tar de overordnede beslutningene, sier Medhus.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Konserndirektør Tore Medhus.

Setter ned renten

SpareBank 1 SR-Bank har på sin side besluttet å gjøre en renteendring for bedriftskundene. Bankens bedriftskunder som har lån knyttet opp mot referanserenten NIBOR, om lag 80 prosent, får en automatisk reduksjon i rentekostnader når NIBOR faller. For bedriftskundene som ikke har slike lån, skal renten settes ned med 0,35 prosentpoeng.

– Vi ønsker å få iverksatt renteendringen før påske, så fremt det er teknisk mulig. I tillegg har vi forenklet løsningen for å få avdragsfrihet i inntil tre måneder for bedriftene. Jeg synes det er bra at vi ser en stor pågang for å få avdragsfrihet, fordi det viser at bedriftene tar grep for å sikre driften, sier Medhus.

Les også: Vi er her – også når det blåser

Tiltak fra myndighetene

Regjeringen og Stortinget har den siste uken foreslått og gjort en rekke tiltak for å lette situasjonen for bedriftene. Permitteringsreglene er endret og det er fremmet forslag om løsninger for frilansere, selvstendig næringsdrivende og kulturliv.

Les også: – Regjeringens krisefond skaper trygghet

Regjeringen har også gitt utsettelse for betaling av arbeidsgiveravgift og merverdiavgift, og vil gjenopprette Statens obligasjonsfond, for å kunne gi lån til større bedrifter. I tillegg er det opprettet en ordning for statlig lånegaranti på 50 milliarder kroner, rettet mot små og mellomstore bedrifter.

– Jeg synes myndighetene jobber bra og virker å ta situasjonen på alvor. Tiltakene som er kommet til nå speiler på en god måte de behovene som er flagget fra næringslivet. Dette vil sikre likviditeten til bedriftene og bidrar til at kostnadene tas ned. Detaljene rundt låneordningen til små og mellomstore bedrifter blir viktige, og kan gjøre at sunne bedrifter kommer gjennom denne krevende perioden på en god måte, sier Medhus.

Sjeføkonomen om utviklingen. Se video: https://vimeo.com/398491251