SpareBank 1 SR-Bank står klare til å hjelpe virksomheter med likviditetslån

Myndighetene tar grep for å hjelpe næringslivet. SpareBank 1 SR-Bank følger opp med umiddelbare tiltak for å kunne ta imot søknader om likviditetslån for å sikre arbeidsplasser.

Foto: Sindre Ellingsen

Regjeringen har lagt frem en stortingsproposisjon om å gjenopprette Statens obligasjonsfond og etablere en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter, som er rammet av virusutbruddet. Garantiordningen har en ramme på 50 milliarder kroner og vil bli forvaltet og administrert av banknæringen.

Bedrift? Les mer om likviditetslån her

– Vi står overfor krevende oppgaver som vi sammen må løse. Vi må evne å finne løsninger som virker både på kort og lang sikt. Den krisen vi nå befinner oss i har også en ende, slik som kriser før har hatt. Derfor har vi i SpareBank 1 SR-Bank denne uken brukt tid på å tenke gjennom og diskutere hvilke tiltak vi kan iverksette for å bidra til at våre kunder og samfunnet rundt oss kommer gjennom denne krisen på best mulig måte, sier administrerende direktør Arne Austreid.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, Arne Austreid.

– Vi har jobbet gjennom helgen for å tilrettelegge for at vi har nødvendig kunnskap og ressurser for å kunne tilby regjeringens foreslåtte likviditetslån til levedyktige små og mellomstore bedrifter, som opplever en akutt likviditetssvikt. Vi står allerede i dag klar til å kunne ta imot lånesøknader og tilby finansiering straks nødvendig forskrift er godkjent. Ordningen er et viktig tiltak for å sikre at den del av næringslivet som omfattes av ordningen kommer seg gjennom en krevende periode og at arbeidsplasser sikres, sier Arne Austreid. 

Kort beskrivelse av likviditetslån;

  • Likviditetslån til hver bedrift skal samlet sett ikke overstige; to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019, eller 25 prosent av omsetning i 2019, men ikke overstige kroner 50 millioner.
  • Nedbetalingstid på maksimalt 3 år; 9 måneders avdragsfrihet, og deretter serielån over 27 måneder.
  • Bedriften forplikter seg til ikke å betale ut utbytte i nedbetalingsperioden.
  • Det kan være aktuelt ved bruk av forskriftshjemmel å angi at likviditetslån ikke kan benyttes til å dekke; betaling av ekstraordinære avdrag på eksisterende gjeld eller førtidig innfrielse av eksisterende gjeld, eller på annen måte overføre eksisterende kredittrisiko på staten.

– Vi skal til enhver tid holde oss oppdatert på hvordan våre kunder håndterer denne krisen og hvilke ulike tiltak myndighetene legger frem. Vi har gjennom over 180 år lært oss å håndtere oppturer og nedturer, det skal vi gjøre også nå. Vi er her for kundene våre – også nå når det blåser, sier Arne Austreid.