Styret

Styret i SpareBank Banksamarbeidet DA

Arne Austreid -styrets leder
Finn Haugan -styrets nestleder
Jan-Frode Janson
Odd Einar Folland
Richard Heiberg
Tor-Arne Solbakken – observatør
Sally Lund-Andersen – ansattrepr.
Knut Bekkevold – ansattrepr.
Peggy Hessen Følsvik – observatør
Beate Søberg – ansattrepr.
Tom Egil Tjærebråten – observatør
Åse Blomkvist – observatør

Styret i SpareBank 1 Gruppen AS:
Arne Austreid – styrets leder
Finn Haugan – styrets nestleder
Jan-Frode Janson
Odd Einar Folland
Richard Heiberg
Tor-Arne Solbakken
Sally Lund-Andersen – observatør
Knut Bekkevold – observatør
Peggy Hessen Følsvik – møtende varamedlem
Beate Søberg – observatør
Tom Egil Tjærebråten – ansattrepr.
Åse Blomkvist – ansattrepr.